INDUSTRY 4.0: Vize jsou důležité, podstatnější je ale vložit do práce srdce

26. 6. 2024

QPAG patří ke členům průmyslového klastru INDUSTRY CLUSTER 4.0. INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. je významný spolek strojírenských a technologických firem převážně z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování své konkurenceschopnosti a inovačních aktivit, zejména prostřednictvím implementace konceptu „Průmysl 4.0“. Zákoutím světa průmyslové kvality, kontrolních procesů i spletím společností pod skupinou QPAG nás provedl její jednatel, Tomáš Pavlík.

 

Zdroj: www.vseoprumyslu.cz

Jaké jsou hlavní synergické výhody spojení různých společností pod skupinou QPAG? Jak se tato diversi-fikace projevuje ve vaší schopnosti poskytovat komplexní řešení pro zákazníky?

Společnost QPAG vznikla v roce 2015 s cílem sjednotit společnosti pod jeden název. S tím, že máme a měli jsme zájem spojit se s výrobou, vyrábět a posouvat se dál. Ten zájem stále existuje. QPAG je zkratka anglických slov quality production assurance group, což vystihuje činnosti, které jednotlivé činnosti ve skupině zajišťují.

Jaké hlavní služby nabízí QPAG a které se těší největší poptávce?

Začali jsme s první společností v roce 2001, šlo o 100% REWORK. Byla založena v Brně a zajišťovali jsme kvalitu, pomáhali jsme v rámci kontrol dílů a měření našim zákazníkům v automobilovém průmyslu. Kolem toho roku byl v začátcích a na obrovském vzestupu. Služba tady nebyla zastoupena a rozvinuta tak, jako v západních zemích. Začali jsme v rámci měření, kontrol, vizuálních, používali jsme mikroskopy, endoskopy, lupy i měřidla. Postupně jsme do služeb zahrnovali i tyto procesy. Začali jsme působit v Brně a Jihlavě, to byla první místa.

Jak na tom český průmysl či strojírenství je ve sledování kvality? Je nutná větší osvěta, nebo si ji firmy hlídají samy?

Můj subjektivní názor je, že ČR má strojírenství na vysoké úrovni. Dokázali jsme a dokážeme vyrábět velice kvalitní produkty. Kontrola kvality dřív bývávala důkladnější, kontrolní procesy se hodně řešily vevnitř firem. Dnes tato oddělení také existují, ale v případě výroby velkého množství výrobků nastávají komplikace a je potřeba zajistit zákazníkům kvalitní dodávky. To byl případ i 100% REWORK. Když zákazník informoval, že má problémy s nějakým dílem, případně nějakou vadu, v rámci just-in-time v automotive není prostor na to čekat, až se něco vyrobí znovu. Je potřeba zajistit, že kvalitní díly do aut půjdou tak, jak si je objedná zákazník.

Další společností byla TM Technik, měřidla, která jsme v rámci ČR a Slovenska začali zastupovat pro naše dodavatele z Anglie, Polska, Německa, Francie, Švýcarska, Itálie aj. Na trh jsme chtěli dostávat tento sortiment a zároveň jsme jej využívali ve 100% REWORKu, kde jsme měřili a zařízení byla dostupná.

Váš slogan zní: Partner pro odborné řešení kvality na míru. Jak zajistit specifické potřeby zákazníků, co jsou klíčové proměnné v oblasti kvality, abyste dokázali sestavit řešení na míru?

Zákazníkům je potřeba naslouchat. Když se s někým bavíme a řešíme nějaké požadavky, potřebujeme to navnímat a snažím se jet do firmy, abychom byli partnerem. Nejde o to prodat. Spíše o to navázat vztah tak, že pomůžeme v této části. Každý je odborník na svou část, naši klienti, kteří vyrábí nějaké díly, ať se plně věnují činnosti, která je živí. My s nimi navážeme vztah v tom, že jim pomůžeme pokrýt to, co zase umíme my a jsou potřebné pro výrobu. Vnímám to jako partnerskou spolupráci a věřím, že se nám to daří tak, aby se na nás zákazník obracel s důvěrou.

Vaše dřívější vyjádření zní, že vycházíte z hluboké důvěry v lidi, s nimiž spolupracujete. Je to i vaše firemní filozofie?

Ano, jsme tvořeni lidmi. V každé společnosti pracují lidé a důvěra je hodně důležitá. Můžeme si podepisovat papíry, nicméně vždy je to o důvěře, na ní lze stavět, s ní lze pracovat. Může to znít jako klišé, ale věřím tomu, že když se dva lidi potkají a sednou si, domluví se, dokáže se spousta věcí řešit lidsky, nejen vytahováním papírů a ověřováním toho, co jde kde napsané.

Jak QPAG zajišťuje, že její měřící a kalibrační služby jsou na nejvyšší úrovni? Na co se spoléháte?

Neustále dbáme na zvyšování kvality služeb, analyzujeme trh, podporujeme růst dovedností našich techniků a především využíváme nejmodernější technologii v rámci kalibrační laboratoře, kde nám zajišťuje rozvoj a udržování standardů. Vše je podpořeno její akreditací. Vnímám, že je nutné a důležité sledovat aktuální trendy v oblasti měřících technologií a přenášet je k našim zákazníkům. Za dobu, kdy jsme v roce 2000 nebo 2001 začali, uskutečnil se opravdu velký posun. Využíváme různé technologie od automatizace, digitalizace až po různé skenovací zařízení, které využíváme i mobilní u klientů, nejde jen o stacionární zařízení laboratoře.

Jak se projevuje komplexnost kontroly kvality v přístupu firem ve skupině, resp. jaká je vzájemná provázanost. Mluvili jsme o službách 100% Rework v oblasti poskytování vizuální kontroly a propojení se společností TM Technik, která poskytuje měřidla, služby kalibrační laboratoře a kontrolního měřícího střediska. Kde v tomto procesu je propojení s dalšími firmami ve skupině – konkrétně MEA systems a QPAG Digital, případně chráněných dílen?

Myšlenka vytvoření a provázání skupiny QPAG vznikla postupným vývojem. Začínali jsme firmami 100% Rework v roce 2001, TM Technik v roce 2002 a během dalších let vznikaly další společnosti. Nejmladším členem v naší skupině je společnost MEA systems, která zajišťuje výrobu jednoúčelových strojů. Nejdříve provádíme analýzu u klienta, navnímáme jejich potřeby, které musíme znát, abychom zvážili možnost automatizace tak, aby existovala návratnost. Každého, kdo do zařízení investuje, zajímá, co mu to přinese. Na konci dne vždy stojí finanční aspekt. Dává to smysl? Nedává? Naši kolegové z MEA systems vše dokáži zvážit, zanalyzovat i navrhnout řešení. Další společností je QPAG Digital, ta se zabývá digitalizací a využíváním AI či neuronových sítí. V rámci spolupráce MEA systems a QPAG Digital vytvořili naše kontrolní stanice, kde využíváme 24 Vision software, projekt, se kterým spolupracujeme a podporujeme je. Kontrolní stanice doplňujeme k lidem a kontrolní činnosti automatizujeme.

Co se týče chráněných dílen, vidím v tom i další část – vznikly v určité době u určitých potřeb našich klientů. Na druhé straně jsem říkal, že chci lidem s pracovním omezením umožnit práci v dobrém prostředí tak, aby mohli pracovat s kolegy z dalších firem a dělali svou danou činnost, něco tvořit, chodit do práce a neměli zábrany.

Agentura práce, Workspot, hledá lidi do týmu k nám a říkali jsme si: Proč nepomoci třeba našim klientům, kteří řeší stejné potíže/starosti se zaměstnaností? Jde o průřez profesí, od dílny přes kancelářské pozice, konstruktéry, projektanty apod. I tam jsme hledali cestu, kde můžeme být nápomocni.

Audioepizoda je dostupná také na:

https://audioboom.com/posts/8525645-brno-industry-4-0-vize-jsou-dulezite-podstatnejsi-je-ale-vlozit-do-prace-srdce

 

Poslech a možnost odběru všech epizod v aplikacích:

Spotifyhttps://open.spotify.com/show/

Apple Podcasthttps://podcasts.apple.com/cz/podcast/

Google Podcast: https://www.google.com/podcasts

Lecton: https://lectonapp.com/cz/podcast/

Jak firma QPAG přistupuje k inovacím v oblasti automatizace a digitalizace kontroly kvality a výroby?

Už před nějakou dobou jsme začali řešit lidský faktor, není snadné je nalézat a řešit rychlé požadavky zákazníků. Doba se mění, není možné to přehlížet a nereagovat. Spojili jsme síly se start-upem 24VISION, využíváme jejich kamerové systémy a umělou inteligenci. Dnes nově kolegové hledají i nové varianty tak, abychom dokázali doplnit naše služby nejenom o nové kolegyně a kolegy, ale i technologie. Vnímám, že jde o doplněk, není cílem to, že lidé nebudou práci dělat. Po začátku pronikání digitalizace do průmyslu potře-bujeme lidi dovzdělat, naučit je, dát jim možnost práce s novými technologiemi. A je také důležité vidět přínosy takové práce. Dle mého názoru se nestane, že technologie nahradí personál. Bude to jen vhodný doplněk a je třeba to nepřehlížet.

Takže umělá inteligence je v rámci nabídky QPAG také něco, co se dá najít? Myslíte, že jde o technologii, která v oblasti kontroly najde využití?

Ano, je to tak.

Mohl byste sdílet nějaký příběh o tom, jak QPAG pomohla klientovi překonat specifickou výzvu v oblasti kvality?

Nedokážu napřímo úplně odpovědět, protože některé věci nelze sdílet, jsme vázáni smluvně a dohodu s našimi zákazníky výhradně respektujeme. Bývá to různé v tom, že máme zákazníky, s nimiž spolupracujeme na bázi kontroly dílů a zároveň dodávek zařízení či technologií, nebo třeba ke kontrolám dílům doplňujeme právě AI.

Mohli byste nám více říci o akreditaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a jejím významu pro vaše služby?

Jsme certifikovaní, zmíněná norma je norma naší kalibrační laboratoře TM Technik, která je certifikovaná. Další normy, které máme, je ISO9001, ta se týká 100% REWORKu. A máme také normu TISACS, která se týká dat a utajení analýzy. Tyto normy je potřeba mít a fungovat s nimi, pokud máme dodávat či spolupracovat s velkými společnostmi. Je také důležité udržovat nějaký standard. Jedna věc je projít certifikací, druhá pak dodržovat veškeré záležitosti. Teď v rámci rozšíření a spojení společností rozšiřujeme certifikace další, zaměřenou na environment ISO 14001, i bezpečnost práce – ISO 45 001. To nás teď čeká, připravu-jeme sjednocení v rámci celé skupiny.

Jaké další parametry po vás zákazníci považují? Může se jednat o technickou čistotu, minimalizaci znečištění… Jde o věci, které musíte řešit? A jak se vám daří?

Jsme tady znovu u správného výběre dodavatele. Na technickou čistotu mám jednu vzpomínku, odehrávala se v době kovidu, kdy se všechno naprosto zastavilo. Plánovali jsme rozběh technické čistoty. I my jsme zastavili tuto investici, protože se nám postupně zastavilo všechno a těch překážek bylo nespočetně. Pracoviště v Klášterci nad Ohří jsme ale nakonec přece vybudovali, otevřeli a dneska říkám, že i když bylo původní rozhodnutí vše pozastavit, v rámci diskuze s kolegy nakonec padlo souhlasné stanovisko. Řešili jsme to intenzivně, spustili jsme investici, a nakonec jsem moc rád. Děkuji moc našim zákazníkům, že nám důvěřují, využívají našich prostor a služeb, a že můžeme rozvíjet dál spolupráci v těchto částech. Vždy je to riziko, dopředu nikdo neví, ale zpětně jsem moc rád. Uvidíme, jak budeme pracovat dál, možností na technickou čistotu je mnoho, existuje plno závodů a dotýká se všech, kdo mají plně izolované prostory v rámci výroby. Je to zajímavá oblast.

Dříve jste prohlásil, že je to u vás hlavně o lidech. Jaký je přístup QPAG k trvalému vzdělávání a rozvoji svých pracovníků?

Jde o jednu z klíčových složek. Jsme tvořeni lidmi, proto je nutné s nimi pracovat a dávat jim možnosti. Vzdělávání je jedna z nich. Škola je první část, jenže se učíme celý život. Jako malé děti to nevnímáme, nepobíráme, nicméně život je škola a škola je život. Vzdělávání je třeba soustavně pěstovat a lidem ho umožňovat. Je to tedy důležitá část pro naše zaměstnance.

Má to asi vztah k další části vaší firmy, WorkSpot. Můžete popsat, jaké přínosy přináší služby QPAG v oblasti náboru a personalistiky?

Dnes je situace razantně jiná než dříve, doba se hodně změnila. Hledání lidí do týmu i dál není vůbec jednoduché. WorkSpot je agentura práce, náborové centrum. Zároveň řešíme i interim management, v rámci zkušeností, vztahů a spoluprací. Chceme pomoct zákazníkům. Tak to i začínalo: Chceme pomáhat. Provázání určitě existuje.

Jaká je vize uskupení QPAG v horizontu několika let? Co bude na konci transformace všech částí společnosti?

Vize – to je hezké slovo, možná se dá říct i přání, něco, čeho by člověk chtěl dosáhnout. Budu upřímný, pro mě je důležité srdce. Práce mě prostě baví. Nehledám nic složitého, bavilo mě to, protože mě bavila měřicí technika, měřidla i kvalita. Jde o náročný obor, má svoje specifika. Vnímám to tak, že vše musí dávat smysl, nejen generovat zisk. Pomáhá plnit moje sny, budovat, tvořit, rozvíjet. Vidím ten smysl, vidím zákazníky, kteří byli a jsou spokojení. Pamatuji si na začátky, chodila zpětná vazba, lidé děkovali, byli vděční, spokojení s naším přístupem. To se nedá koupit. Baví mě spolupráce s lidmi i posouvat věci dále. A možná trochu věcně, někde jsem psal, že chceme být partnerem první volby v oblasti kvality. Zákazníkům pomůžeme s tím, co umíme, aby se oni mohli věnovat zase tomu, co živí je, co jde jim.

V posledních dnech se také často debatuje o potenciálu českého strojírenství. Často slýchám odpověď, že žádný nemá. Jaký je Váš názor?

Precizní výroba v ČR stále je. Tam vidím opravdu velký potenciál. Působíme v rámci leteckého klastru, automobilových klastrů a tam je přesná strojírenská výroba je pořád potřeba. Space a letecký průmysl je hodně v rozkvětu. Co se týče dalšího, je to opravdu jen a jen na nás. Chybí mi kvalitní školství. Demografická křivka klesá, strojaři ze škol, lidé s oborem z učiliště – to je něco skvělého. Děti mohou zkusit, osahat výrobu, na tom se pak dá stavět. Mění se ale svět, nejen ČR, a tohle zaniká. Za mě je to škoda. Uměli jsme hodně. Umíme si najít cesty. Záleží hodně na dalším vývoji, i v automobilovém průmyslu. V automotive nejsme malí hráči, máme skvělé postavení, byť jsme menší země. Moje velké přání je, aby takové strojírenství pokračovalo.

Zdroj: www.vseoprumyslu.cz