Systematické řešení problémů v 8 krocích Real 8D

Popis

Účastníci kurzu získají praktické zkušenosti, které jim umožní efektivněji zpracovat informace, stanovit opatření s ohledem na ekonomický přínos a systematicky využít získané informace pro prevenci.

Součástí kurzu je i praktická případová studie ze současné automobilové praxe, která umožní účastníkům snadnější pochopení této metodiky.

V případě zájmu je možno tento kurz uspořádat přímo ve Vaší firmě a případovou studii nahradit reálným problémem. Školitel bude v tomto případě vyspudovat jako moderátor Vašeho týmu.

Přístup je zjednodušena přizpůsoben současným personálním možnostem firem – současně jsou použity efektivní nástroje sloužící pro systematizaci postupu.

Obsah

 • Definování řešitelského týmu
 • Popis problému – pomocí metody - 5x PROČ a 2x JAK
 • Eliminace rizik a nákladů pomocí okamžitých opatření
 • Správná identifikace problému / odchylky – určení příčiny (pomocí analýzy 6M – matice 6M a auditu 6M)
 • Výběr a ověření dlouhodobých opatření – ve vztahu k možným nákladům
 • Zavedení dlouhodobých opatření
 • Využití získaných zkušenosti v možné prevenci
 • Potvrzení účinnosti zavedených opatření a ukončen

Přínos

 • Pomocí tohoto efektivního přístupu lze redukovat náklady spojené s výskytem problému.
 • Pro efektivnější pochopení tohoto postupu je využita případová studie ze současného výrobního procesu, na jejímž základě jsou účastníci interaktivní formou seznamováni se základními postupy této metodiky.
 • Po vzájemné dohodě lze kurz uskutečnit přímo ve firmě, přičemž lze případovou studii nahradit reálným příkladem z Vašeho oboru. Lektor v tomto případě zastáva pozici moderátora v řešitelském týmu. Tato metoda umožňuje snadnější zvládnutí teorie a rychlejší osvojení metody v praxi.

Rozsah

1 den - v rozsahu 8 hodin - v případě otevřeného kurzu

2 dny - v rozsahu 16 hodin - v případě interního kurzu (1 den na analýzu interních postupů)

Podmínky kurzu

Maximální počet účastníku kurzu je 16 účastníků (z důvodu interaktivnosti)

Upozorňujeme
na změnu telefonních čísel pevných linek.

Aktuality

03/2017 - Zuliefeermesse 2017, Lipsko, SRN
7. - 10. 3. 2017 vystavujeme v rámci oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu subdodávek, organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu. www.zuliefermesse.de

02/2017 - Vyhlášení vítězů zimní soutěže - stavba sněhuláka o věcné ceny. Vítězům gratulujeme! Více informací

10/2016 - Děkujeme za vaši účast na našem stánku na MSV v Brně.

04/2016 - CONTROL 2016, Stuttgart
Zúčastnili jsme se mezinárodního veletrhu zajištění kvality ve Stuttgartu (systém, SW, měřící přístroje)  www.control-messe.de/en/control.

02/2016 - Společnost 100% Rework s.r.o. slaví 15 let od svého založení v roce 2001
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a všem kolegům za profesionální a odborný přístup.

Copyright ©100% REWORK