Interní auditor dle ISO 9001:2008

Popis

Účastníci kurzu budou seznámeni s normou ISO 9001:2008 a získají praktické zkušenosti v oblasti auditování. Budou schopni vytvořit plán auditů, naplánovat audit a následovně dokážou ověřit nápravná opatření.

Součástí kurzu jsou workshopy, při kterých budou probíhat týmová řešení jednotlivých kroků. V případě zájmu je možno tento kurz uspořádat přímo ve Vaší firmě a případovou studii nahradit reálným problémem. Školitel bude v tomto případě vystupovat jako moderátor Vašeho týmu.

Přístup je zjednodušen a řizpůsoben současným personálním možnostem firem - současně jsou použity efektivní nástroje sloužící pro systematizaci postupu.

Obsah

  • Seznámení s normou ISO 9001: 2008
  • Seznámení s normou 19011
  • Požadavky na interní auditory a sestavení auditního týmu
  • Plán auditů
  • Naplánování a provedení auditu
  • Provedení auditu-WS
  • Sepsání auditní zprávy + ohodnocení neshod
  • Uzavření auditní zprávy

Přínos

  • Pro efektivnější pochopení tohoto postupu je využitá případová studie.
  • Kurz je založen na interaktivní formě, při které jsou účastníci kurzu jsou v maximální míře zapojeni.

Rozsah

2 dny - v rozsahu 16 hodin (1 den / 8 hodin).

Podmínky kurzu

Maximální počet účastníků kurzu je 16 účastníků (z důvodu interaktivnosti).

Ostatní

V případě zájmu zákazníka lze dohodnout termíny pro školení v odpoledních hodinách nebo i o víkendech.

Upozorňujeme
na změnu telefonních čísel pevných linek.

Aktuality

03/2017 - Zuliefeermesse 2017, Lipsko, SRN
7. - 10. 3. 2017 vystavujeme v rámci oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu subdodávek, organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu. www.zuliefermesse.de

02/2017 - Vyhlášení vítězů zimní soutěže - stavba sněhuláka o věcné ceny. Vítězům gratulujeme! Více informací

10/2016 - Děkujeme za vaši účast na našem stánku na MSV v Brně.

04/2016 - CONTROL 2016, Stuttgart
Zúčastnili jsme se mezinárodního veletrhu zajištění kvality ve Stuttgartu (systém, SW, měřící přístroje)  www.control-messe.de/en/control.

02/2016 - Společnost 100% Rework s.r.o. slaví 15 let od svého založení v roce 2001
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a všem kolegům za profesionální a odborný přístup.

Copyright ©100% REWORK