Školení interních auditorů - dle VDA 6.3

Popis

Seminář je zaměřen pro pracovníky, kteří v rámci firemní organizace zastávají pozici interních procesních auditorů nebo se na tuto pozici připravují. Cílem školení je zajistit způsobilost k provádění procesních auditů u vybraných pracovníků ve smyslu požadavku norem

Obsah

1 den:

  • Taktika a technika prověřování, psychologie auditu, styl jednání s lidmi, osobnost auditora, komunikační dovednosti + WS
  • Požadavky normy  VDA 6.3
  • Principy auditu procesu - plánování auditu, sestavení auditorského týmu, zahájení auditu, WS - provedení auditu na lektory vytvořeném fiktivním pracovišti (v zasedací místnosti), vyhodnocování auditu - hodnocení kvalitativní způsobilosti, nápravná/preventivní opatření a ověřování účinnosti.

2 den:

  • WS - praktické provedení auditu účastníky školení
  • Požadavky normy  ISO 19011 kladené na interní auditory
  • Sestavení plánu audit
  • Sestavení týmu auditorů
  • Provedení auditu na vybraném pracovišti / procesu
  • Záznam neshod  a jejich klasifikace

Přínos

Pracovníci budou seznámeni s normami VDA 6.3 a ISO 19011. Současně pomocí praktických cvičení si ověří požadavky normy, která jsou zaměřena na  přípravu auditu, samotné provedení včetně dostatečného vedení záznamu  neshod, jejich vyhodnocení a sepsání závěrečné zprávy

Rozsah

2 dny - v rozsahu 16 hodin

Podmínky kurzu

Maximální počet účastníku kurzu je 16 účastníků (z důvodu interaktivnosti)

Upozorňujeme
na změnu telefonních čísel pevných linek.

Aktuality

03/2017 - Zuliefeermesse 2017, Lipsko, SRN
7. - 10. 3. 2017 vystavujeme v rámci oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu subdodávek, organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu. www.zuliefermesse.de

02/2017 - Vyhlášení vítězů zimní soutěže - stavba sněhuláka o věcné ceny. Vítězům gratulujeme! Více informací

10/2016 - Děkujeme za vaši účast na našem stánku na MSV v Brně.

04/2016 - CONTROL 2016, Stuttgart
Zúčastnili jsme se mezinárodního veletrhu zajištění kvality ve Stuttgartu (systém, SW, měřící přístroje)  www.control-messe.de/en/control.

02/2016 - Společnost 100% Rework s.r.o. slaví 15 let od svého založení v roce 2001
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a všem kolegům za profesionální a odborný přístup.

Copyright ©100% REWORK