Co je to certifikace

Certifikace je prováděna na základe mezinárodně uznávaných kritérií a požadavku obsažených v ČSN EN ISO 9001:2001 pro systémy řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 pro systémy environmentálního managementu, OHSAS 18001:1999 pro systémy managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a dle dalších norem. 

ISO Normy, neboli systémy řízení vychází ze zkušeností s lidským chováním. Jasné stanovení povinností a pravomocí k samostatnému rozhodování a souvisejících odpovědností odstraňuje alibismus. 

Systém řízení jakosti neboli ISO vychází z dlouholetých zkušeností s podnikáním a má přesně identifikovány činnosti, kde při práci hrozí nebezpečí, že se nesplní očekávání. 

Podstata celého systému tkví v soustavě nástrojů, jejichž důsledným využíváním se nejen zabrání opakování problémů a zbytečným ztrátám, ale spustí se proces cíleného zefektivňování, snižování nákladů a zvyšování produktivity. Vaše firma se stane konkurenceschopnější na národní i mezinárodní úrovni. 

První normy řady ISO byly vydány v roce 1987. Dále pak v roce 1994 v nové podobě a koncem roku 2000 vyšly po rozsáhlé revizi na mezinárodní úrovni. 

V současné době se společnosti velmi snaží snížit rizika možného poškození nebo znevážení svých výrobků a služeb. Samozřejmě také s touto snahou se zvyšují rizika například poškození životního prostředí nebo vzniku pracovního úrazu. Proto, aby tyto rizika byly co nejnižší, je zapotřebí, aby ne jeden člověk ve společnosti, ale společnost celá měla představu o tom, proč je důležité snažit se těmto problémům zamezit. 

Normy ISO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a další) se snaží firmám nabídnout co nejvíce prostředků, jak činnosti společnosti zefektivnit a zabránit případným neshodám. Z hlediska efektivnosti fungování firmy je samozřejmě lepší, řešit případné problémy dopředu. Až nastanou, je většinou pozdě. 

Pokud jste už někdy slyšeli větu: „Ano, naše firma je držitelem certifikátu ISO, ale nic nám tato norma nepřinesla“, je to s největší pravděpodobností způsobeno špatně zavedeným systémem řízení jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti práce,… a ne normou ISO.

Upozorňujeme
na změnu telefonních čísel pevných linek.

Aktuality

03/2017 - Zuliefeermesse 2017, Lipsko, SRN
7. - 10. 3. 2017 vystavujeme v rámci oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu subdodávek, organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu. www.zuliefermesse.de

02/2017 - Vyhlášení vítězů zimní soutěže - stavba sněhuláka o věcné ceny. Vítězům gratulujeme! Více informací

10/2016 - Děkujeme za vaši účast na našem stánku na MSV v Brně.

04/2016 - CONTROL 2016, Stuttgart
Zúčastnili jsme se mezinárodního veletrhu zajištění kvality ve Stuttgartu (systém, SW, měřící přístroje)  www.control-messe.de/en/control.

02/2016 - Společnost 100% Rework s.r.o. slaví 15 let od svého založení v roce 2001
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a všem kolegům za profesionální a odborný přístup.

Copyright ©100% REWORK